bauroc MØRTEL / LIM

Til bauroc-produkterne er der udviklet særlige mørtelblandinger, som garanterer murværket en sikker og pålidelig kvalitet.

For bauroc-tyndlagsmørtelens vedkommende drejer det sig om en af finkornet kvartssand og cement fremstillet finmørtel beregnet som bindemiddel til bauroc ECOTERM+, CLASSIC og HARD blokke inden- og udendørs. bauroc-tyndlagsmørtel leveres som tørblanding i papirssække (25 kg).

Viser alle 4 resultater