Salgs- og leveringsbetingelser

A-Supply A/S,
CVR-nr. 34721246,
Vestmolem 15,
9990 Skagen
Telefon: 7234 4404
e-mailadresse: [email protected].

Betaling og levering

Vi modtager betaling med:
Bankoverførsel

Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for evt. fragt og håndterings- / pallegebyr. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid inden for max. 8 hverdage. Det er naturligvis en forudsætning, at vejene er fremkommelige.

Produktet bliver leveret med eksterne fragtmænd.
Levering anses som udført, selvom fragtmanden må returnere forsendelsen, såfremt det ikke kan lade sig gøre at komme frem til adressen. Herefter kan den afhentes hos fragtmanden.

Aflæsning og placering:

Levering foretages fra vognside på kørefast underlag nærmest husnummeret eller efter chaufførens skøn, men maksimalt i starten af en indkørsel. Der leveres ikke i garage eller carport. Skal altid være kørefast underlag, som asfalt eller betonbelægning. 4 meter bredde og 4 meter frihøjde. Alle varer leveres med palleløfter.

Leveringstidspunkt:

Det er ikke muligt at ønske en bestemt leveringsdato. En del af vores aftale med fragtfirmaet er, at han har op til 8 hverdage til levering. Fragtmanden leverer dog ofte hurtigere. Hvis du har brug for en hastelevering så kan du kontakte os – ofte vil det være mulighed for at sende produktet ekspres (mod ekstrabetaling).

Reklamation:

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den – fx en materiale eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse.
Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på [email protected]

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde, til Køber. Køber accepterer med sin bestilling, at A-Supply.dk har overleveret varen, når varen leveres på den anviste adresse – dette uagtet om der er kvitteret for varen eller ej. Køber accepterer, at varen stilles på leveringsadressen uagtet vejrlig. Brænde eller lignende som er blevet fugtigt af nedbør efter leveringen, anses ikke som fejlbehæftet og henstår således efter leveringen på købers risiko.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

A-Supply.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for A-Supply.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og A-Supply.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for A-Supply.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende, samt forsinkelser opstået mens varen er i fragtmandens varetægt. A-Supply.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.
Billederne på A-Supply.dk, kan afvige fra det faktiske udseende af de produkter der leveres

Forbehold for ændringer:

A-Supply.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

version: 22-04-2020

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

A-Supply A/S

Vestmolen 15
9990 Skagen

CVR: 34721246

Telefon: +45 7234 4404